Záchovná stomatologie

Nejběžnější disciplína zubní péče

Cílem záchovné stomatologie, jak už její název napovídá, je snaha o zachování zubu v dutině ústní. Tato disciplína zubního lékařství se zabývá léčbou zubního kazu a komplikací jím způsobených. Zubní kaz je chronické onemocnění tvrdých zubních tkání, které vzniká působením bakterií obsažených v zubním plaku. Proto klademe takový důraz na kvalitně prováděnou zubní hygienu včetně používání mezizubních kartáčků, díky čemuž riziko vzniku zubního kazu výrazně klesá a dalo by se říci, že je téměř vyloučeno, pokud jsou zuby dokonale očištěné. Kaz rozhodně není dědičné onemocnění a jeho výskyt můžete ovlivnit pouze vy.

Léčba zubního kazu spočívá v odstranění kazivých hmot a následném zhotovení výplně.
Po aplikaci lokální anestezie pro bezbolestný průběh ošetření vám nasadíme na dotčený zub gumovou blánu (tzv. kofferdam), abychom si zajistili absolutně suché pracovní pole, které umožní lepší orientaci a poskytne vám komfort, kdy vám nic neteče ani nepadá do úst.
Za použití zvětšovací optiky (lupové brýle nebo operační mikroskop) kaz odstraníme a zub připravíme ke zhotovení výplně. Našim pacientům doporučujeme výplně fotokompozitní (bílé), které mají řadu výhod. Ty vám při návrhu léčebného plánu během vstupního vyšetření rádi vysvětlíme.

Mezi komplikace zubního kazu patří zejména zánět zubní dřeně, nekróza a gangréna. Tyto často bolestivé stavy vyžadují kromě odstranění kazu také ošetření kořenových kanálků, tzv. endodontické ošetření. To opět provádíme v lokální anestezii, v absolutně suchém pracovním poli a za použití zvětšovací optiky. Kořenový systém s pomocí speciálních nástrojů opracujeme a dekontaminujeme, kanálky následně zaplníme vhodným materiálem, zpravidla nahřátou gutaperčou. Poté ztracenou zubní tkáň dostavíme kompozitem a v závislosti na rozsahu poškození případně doporučíme ještě protetické ošetření zubu, např. korunkou.  

Někdy se však může stát, že je zub kazem destruován natolik, že jedinou vhodnou terapií je extrakce. My se však snažíme bojovat o každý zub, pokud je to alespoň trochu možné.