Vstupní vyšetření

První návštěva v naší ordinaci

Vstupní vyšetření je základním předpokladem pro to, abyste se stali našimi pacienty.
Po vyplnění anamnestického dotazníku, kde je nutné uvést všechna Vaše onemocnění, užívané léky, alergie a jiná zdravotní rizika, přichází na řadu vlastní vyšetření. To se skládá zejména z prohlídky zubů a sliznic. Poté objektivně zhodnotíme úroveň vaší zubní hygieny a aby bylo vyšetření kompletní, doplníme jej i o rentgenové snímky. Poté vás se závěry vyšetření podrobně seznámíme a stanovíme léčebný plán včetně cenového návrhu terapie. Následně se můžeme domluvit na dalším termínu, kdy začneme se samotnou léčbou. Zpravidla jako první řešíme váš nejakutnější problém.